Základní informace o Národním památkovém ústavu

Národní památkový ústav

Národní památkový ústav vznikl jako odborná organizace státní památkové péče k 1. lednu 2003. Jeho předchůdcem byl v letech 1958 až 2002 Státní ústav památkové péče.

Informace o památkovém fondu

V České Republice je mnoho památkově chráněných objektů o které pečuje za přispění státního rozpočtu a dotací z Evropských fondů Národní památkový ústav. Podrobný přehled všech kulturních památek naleznete na webu NPÚ – Památkový fond a v databázi nemovitých památek.

Zprávy památkové péče

Odborný časopis Zprávy památkové péče je věnován profesionálním pracovníkům památkové péče. Vychází pravidelně šestkrát do roka a publikuje informace ze všech oborů, které souvisí nejen s péčí o památky. Zajímavé příspěvky naleznou i vlastníci památek a milovníci kulturního dědictví.

Grantový program Culture

Program Culture je grantový program Evropské unie pro oblast kulturního dědictví, který umožňuje získat podporu pro projekty v oblastech kultury, současného výtvarného umění, performačního a divadelního umění, designu, užitého umění, četby, literatury a překladu. Bližší informace o programu Culture naleznete na webových stránkách Národního památkového ústavu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *