Měření a ukládání dat v cloudu (1.)

Aneb „Jak jít s kanónem na vrabce“

 1. Měříme a získáváme měřené údaje
 2. Odesíláme údaje a sbíráme v cloudu
 3. Sebraná data ukládáme do databáze
 4. Data z databáze zpracujeme, zobrazíme a analyzujeme

1. Měření a získání naměřených dat počítačem

V našem okolí se dají pomocí speciálních čidel měřit rozmanité údaje. Od teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu, přes měření teploty vody v zahradním jezírku nebo v kotli či bojleru, spotřebu elektřiny a vody, až po cokoliv nás napadne.

Pro začátek se můžeme spokojit s údaji, které jdou měřit v počítači nebo v jednodeskovém počítači typu Raspberry Pi s operačním systémem Linux. Osobně nejvíc používám Debian GNU/Linux, Ubuntu, Linux Mint, Armbian a CoreELEC, ale to záleží na osobním vkusu každého soudruha.

Účelem tohoto článku je v podstatě zdokumentovat základy realizovaného řešení a měřením v jiných operačních systémech se proto nezabývá.

 • Teplota procesoru a vzduchu ve skříni, počet otáček ventilátoru a hodnoty napětí programem sensors z balíku lm-sensors.

  Pro automatizované zpracování dat jsou užitečné přepínače -u pro vypsání v jednoduchém formátu či -j pro vypsání ve formátu json.

  $ sensors -u
  it8728-isa-0a30
  Adapter: ISA adapter
  in0:
   in0_input: 1.068
   in0_min: 0.000
   in0_max: 3.060
   in0_alarm: 0.000
   in0_beep: 0.000
  in1:
   in1_input: 2.232
   in1_min: 0.000
   in1_max: 3.060
   in1_alarm: 0.000
   in1_beep: 0.000
  in2:
   in2_input: 2.976
   in2_min: 0.000
   in2_max: 3.060
   in2_alarm: 0.000
   in2_beep: 0.000
  in3:
   in3_input: 2.916
   in3_min: 0.000
   in3_max: 3.060
   in3_alarm: 0.000
   in3_beep: 0.000
  in4:
   in4_input: 2.232
   in4_min: 0.000
   in4_max: 3.060
   in4_alarm: 0.000
   in4_beep: 0.000
  in5:
   in5_input: 0.708
   in5_min: 0.000
   in5_max: 3.060
   in5_alarm: 0.000
   in5_beep: 0.000
  in6:
   in6_input: 1.524
   in6_min: 0.000
   in6_max: 3.060
   in6_alarm: 0.000
   in6_beep: 0.000
  3VSB:
   in7_input: 3.384
   in7_min: 0.000
   in7_max: 6.120
   in7_alarm: 0.000
   in7_beep: 0.000
  Vbat:
   in8_input: 3.120
  fan1:
   fan1_input: 1146.000
   fan1_min: 0.000
   fan1_alarm: 0.000
   fan1_beep: 1.000
  fan2:
   fan2_input: 0.000
   fan2_min: 0.000
   fan2_alarm: 0.000
   fan2_beep: 1.000
  fan3:
   fan3_input: 0.000
   fan3_min: 0.000
   fan3_alarm: 0.000
   fan3_beep: 1.000
  fan4:
   fan4_input: 0.000
   fan4_min: 0.000
   fan4_alarm: 0.000
   fan4_beep: 1.000
  fan5:
   fan5_input: 0.000
   fan5_min: 0.000
   fan5_alarm: 0.000
   fan5_beep: 1.000
  temp1:
   temp1_input: 31.000
   temp1_max: 127.000
   temp1_min: 127.000
   temp1_alarm: 0.000
   temp1_type: 4.000
   temp1_offset: 0.000
   temp1_beep: 1.000
  temp2:
   temp2_input: -55.000
   temp2_max: 127.000
   temp2_min: 127.000
   temp2_alarm: 0.000
   temp2_type: 4.000
   temp2_offset: 0.000
   temp2_beep: 1.000
  temp3:
   temp3_input: 18.000
   temp3_max: 127.000
   temp3_min: 127.000
   temp3_alarm: 0.000
   temp3_type: 6.000
   temp3_offset: 94.000
   temp3_beep: 1.000
  intrusion0:
   intrusion0_alarm: 0.000
  

  Z výpisu můžeme jednoduchým awk skriptem vyfiltrovat a přeformátovat hodnoty, které nás zajímají.

  $ sensors -u | awk '/_input:/ { gsub("_input:", ""); print $1 "=" $2 }'
  in0=1.068
  in1=2.232
  in2=2.976
  in3=2.916
  in4=2.232
  in5=0.708
  in6=1.524
  in7=3.384
  in8=3.120
  fan1=1146.000
  fan2=0.000
  fan3=0.000
  fan4=0.000
  fan5=0.000
  temp1=31.000
  temp2=-55.000
  temp3=18.000
  
 • Teplota pevného disku nebo SSD programem smartctl z balíku smartmontools.

  Přepínač -n sleep zabrání probuzení uspaného disku a přepínačem -l scttempsts se získá teplota i uspaného disku (před uspáním).
  Při použití přepínače -A, který zobrazí S.M.A.R.T. data včetně teploty, se uspané disky probouzí. Pravidelné čtení těchto dat zabraňuje uspávání disků po nastavené době nečinnosti (programem hdparm -S<timeout>), takže používat až po jejich přechodu do úsporného režimu (zjištění programem hdparm -C).

  $ smartctl -n sleep -l scttempsts /dev/sda
  smartctl 7.1 2019-12-30 r5022 [x86_64-linux-5.4.0-77-generic] (local build)
  Copyright (C) 2002-19, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
  
  === START OF READ SMART DATA SECTION ===
  SCT Status Version:         3
  SCT Version (vendor specific):    1 (0x0001)
  Device State:            Active (0)
  Current Temperature:          21 Celsius
  Power Cycle Min/Max Temperature:   18/21 Celsius
  Lifetime  Min/Max Temperature:   -2/63 Celsius
  Specified Max Operating Temperature:  55 Celsius
  Under/Over Temperature Limit Count:  0/0
  

  Vypsání pouze aktuální teploty disku pomocí awk skriptu:

  $ smartctl -n sleep -l scttempsts /dev/sda | awk '/Current.*Celsius/ { gsub(/([^0-9 ]+)/, ""); print "temp_sda=" $1 }'
  temp_sda=21
  
 • Měření teploty externím teplotním čidlem Dallas DS18B20 připojeným na 1-Wire sběrnici a k počítači přes seriový port RS-232 nebo přes USB TTL UART převodník.

  Načtení hodnot programem digitemp:

  $ digitemp_DS9097 -i -s /dev/ttyS0 # uložení konfigurace do .digitemprc
  DigiTemp v3.7.2 Copyright 1996-2018 by Brian C. Lane
  GNU General Public License v2.0 - http://www.digitemp.com
  Turning off all DS2409 Couplers
  ..
  Searching the 1-Wire LAN
  281234E000000001 : DS18B20 Temperature Sensor
  286789E000000099 : DS18B20 Temperature Sensor
  ROM #0 : 281234E000000001
  ROM #1 : 286789E000000099
  Wrote .digitemprc
  
  $ digitemp_DS9097 -a        # načtení hodnot všech čidel
  DigiTemp v3.7.2 Copyright 1996-2018 by Brian C. Lane
  GNU General Public License v2.0 - http://www.digitemp.com
  Jul 20 17:35:10 Sensor 0 C: 23.25 F: 73.85
  Jul 20 17:35:11 Sensor 1 C: 22.44 F: 72.39
  

  Vypsání pouze naměřené teploty ve °C jednotlivých teploměrů:

  $ digitemp_DS9097 -a -q | awk '/Sensor/ { print "temp_sensor" $5 "=" $7 }'
  temp_sensor0=23.25
  temp_sensor1=22.44
  

Příště si naměřené údaje zpracujeme a pošleme do cloudu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *